Mon-Sun 08:00-18:00
CapaDesk@gmail.com 0903.946.179

CapaDesk Blog

Tin tức & kiến thức CNTT từ CapaDesk Blog

Các thuật ngữ trong Digital Marketing

Việc đọc và hiểu các bảng báo cáo số liệu của một chiến dịch. Marketing online đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định cho các bước tiếp theo của chiến dịch marketing tổng thể. Trong đó có một số các thuật...

Chào mừng đến CapaDesk.com

Dịch vụ hỗ trợ phát triển thương hiệu cho cá nhân và công ty mới thành lập, đã và đang hoạt động từ thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website, đến tiếp thị số (digital marketing)… 5 / 5 ( 1 vote )

Dịch vụ hỗ trợ phát triển thương hiệu cho cá nhân và công ty mới thành lập, đã và đang hoạt động từ thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website, đến tiếp thị số (digital marketing)…