Mon-Sun 08:00-18:00
CapaDesk@gmail.com 0903.946.179

Digital Marketing Consulting Services

Vấn đề của công ty bạn?

 • Nguồn lực giới hạn không biết nên bỏ tiền vào kênh nào
 • Chưa có bức tranh tổng thể về marketing & digital transformation
 • Không tìm được đối tác tư vấn hoặc có nhưng ngân sách “quá lớn”

Giải pháp Digital Marketing tổng thể

Phân tích kinh doanh và lập kế hoạch:

 • Nghiên cứu insight & hành vi khách hàng.
 • Phân tích sản phẩm, lợi thế cạnh tranh.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh.
 • Lập kế hoạch Marketing tổng thể.

Tư vấn và thực thi chiến dịch và tối ưu

 • Tư vấn xây dựng website, landing page bán hàng
 • Tư vấn phát triển nội dung trên facebook.
 • Tư vấn triển khai & tối ưu quảng cáo trên Google, Facebook,
 • Tư vấn thực hiện S.E.O bền vững dài hạn.
 • Tư vấn quản lý các chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
 • Tư vấn chiến dịch PR xây dựng thương hiệu.