Mon-Sun 08:00-18:00
[email protected] 0903.946.179

Tag

digital marketing
02
Th11

Các thuật ngữ trong Digital Marketing

Việc đọc và hiểu các bảng báo cáo số liệu của một chiến dịch. Marketing online đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định cho các bước tiếp theo của chiến dịch marketing tổng thể. Trong đó có một số các thuật ngữ đòi hỏi các chuyên viên Marketer hoặc Media Buyer...
01
Th11

Chào mừng đến CapaDesk.com

Dịch vụ hỗ trợ phát triển thương hiệu cho cá nhân và công ty mới thành lập, đã và đang hoạt động từ thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website, đến tiếp thị số (digital marketing)…